Ulkoverhous­paneelien käsittelyt

Yleistä teollisesta pintakäsittelystä

Teollinen pintakäsittely tarkoittaa tehtaalla tehtyä ulkoverhouksen pintakäsittelyä. Tehtaalla tehty pintakäsittely vähentää työmaalla tarvittavan maalaustyön määrää ja suojaa rakenteita, kunnes kohde maalataan valmiiksi. Ulkoverhoustuotteet maalataan heti höyläyksen jälkeen, jolloin pintakäsittelyn tarttuvuus on erinomainen. Lisäksi maalausolosuhteet on teollisessa pintakäsittelyssä vakioitu.

Pohjamaalattu

Kertaalleen teollisesti käsitelty ulkoverhoustuote.

Pohjamaali sisältää puun sinistymistä ja homehtumista estäviä aineita, sekä UV-valolta suojaavia pigmenttejä. Maali suojaa puuta rakennusaikana ja antaa hyvän tartunnan pintamaalille (suositus kaksi käsittelykertaa). Pintamaalaus tulee tehdä mahdollisim- man pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.

Välimaalattu

Kahteen kertaan teollisesti käsitelty ulkoverhoustuote.

Maalit sisältävät puun sinistymistä ja homehtumista estäviä aineita, sekä UV-valolta suojaavia pigmenttejä. Koska välimaalattu tuote on käsitelty teollisesti kahteen ker- taan, riittää käsittelyksi työmaalla yksi pintamaalauskerta, joka suoritetaan asennuk- sen jälkeen. Valmiiksimaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.

Pintamaalattu

Kolmeen kertaan teollisesti käsitelty ulkoverhoustuote.

Maalit sisältävät puun sinistymistä ja homehtumista estäviä aineita, sekä UV-valolta suojaavia pigmenttejä. Pintamaalattu ulkoverhouspuutavara käsitellään teollisesti kolmeen kertaan, joten työmaalla tehtävää pintamaalausta ei välttämättä tarvita. Mahdolliset naulankannat sekä katkaisu- ja halkaisupinnat tulee kuitenkin maalata huolellisesti asennuksen yhteydessä.