Ulkoverhous­paneelin asennus­ohje

Toteuta seinän tuuletus ja kiinnityslaudat rakennesuunnitelman mukaisesti.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:

  • Riittävä etäisyys maasta, suositus min. 300-400 mm
  • Riittävän pitkät räystäät sekä toimiva sadevedenpoisto
  • Ulkoverhouksen taakse jäätävä esteetön tuuletus alhaalta ylös
  • Kiinnityslautojen suositeltu minimipaksuus 22 mm, max. koolausväli 600 mm
  • Arvioi pieneläinverkon/suojien tarpeellisuus. Suojat asennetaan verhouksen ala- ja yläreunan tuuletusväliin.

Tee pystyverhouspaneeleiden alapäihin tippanokka. Myös vaakaverhouksiin voi alimman laudan työstää tippanokan muotoon.

Vaakaverhouksen asennussuunta on alhaalta ylöspäin. Pystyverhouksissa asennussuunta kannattaa suunnitella siten, että urospontti osoittaa suuntaan, josta seinää eniten katsotaan.

Varmista aloituksen suoruus linjalaserin tai pitkän vatupassin avulla. Suunnittele smyygi- ja nurkkalautojen asennukset jo etukäteen.

Ulkoverhouspaneelin asennusohje kuva1
Ulkoverhouspaneelin asennusohje kuva2

Ulkoverhouslaudat kiinnitetään jokaisesta kiinnityskohdasta kahdella naulalla. Naulojen etäisyys laudan päästä on oltava vähintään 70 mm. Mikäli naulat joudutaan kiinnittämään tätä lähempää laudan päätä, on esiporattava kiinnitysreiät ennen naulaamista.

Naulainta käytettäessä on naulaimen säätö huomioitava siten, ettei naula uppoa liian syvälle ja riko puun pintaa. Naulan kannan tulee jäädä laudan pinnan tasalle, ettei sadevesi pääse imeytymään puuhun.

Katkaisupinnat on maalattava ennen asennusta.